किन देखे ितमीलाई

0    गीत  admin

किन देखे ितमीलाई
िकन लेखे ितमीलाई
दिन्छु माया सारा
लिन्छु माया सारा
दिनलाई छेक्छ कसले ?
लिनलाई रोक्छ कसले ?

हजारौ फुलकी रानी
हौली मायाकि खानी
आखा नानी नानी
राख प्यारले छानी
दिनलाई छेक्छ कसले ।।।।
लिनलाई रोक्छ कसले।।।।

मष्तीस्क नसा अंग अंग
चलाउ माया तरंंग
बाधी मुटु र मनले
प्रेमील प्रीत धनले
दिनलाई छेक्छ कसले ?
लिनलाई रोक्छ कसले ?

– कोमल मल्ल

Comments

comments

« »

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Protected by WP Anti Spam