यो मनमा तिमी झुल – कोमल मल्ल

0    गीत  admin
यो मनमा तिमी झुल
यो तनमा तिमी खुल
खोलेर हृृदय….जन्म जन्म तिमी फूल ….

छिचोली अधेरि..किरण झै उदाउ…
बटुली पिरती मुटु मुटु चलाउ ..
नसा नसा माया िफजाउ ितमि
अधर अधर मुस्काउ ितमि
खोलेर हृृदय….जन्म जन्म तिमी फूल ….
यो मनमा तिमी झुल……
यो तनमा तिमी खुल

आखामा बसेर बिस्वासले कसेर
सुगन्ध छरेर पवन घुमेर
िपडालाइ मेटाउ जीवन उठाउ
जीवनको यात्रालाई अमर बनाउ ितमि
खोलेर हृृदय….जन्म जन्म तिमी फूल ….
यो मनमा तिमी झुल …
यो तनमा तिमी खुल

 

– कोमल मल्ल

Comments

comments

« »

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Protected by WP Anti Spam