देश बोकेर

म दुर्बीन लगाएर
नया नेपाल खोज्दैछु
फोटोहरु समेटेर
नया नेपाल खोज्दैछु
चित्रहरु कोरेर नया
नेपाल खोज्दैछु
परदेशमा देश बोकेर
नया नेपाल खोज्दैछु
सक्तीन बिर्सन
आसु खपेर
आसु तप्केर
म कल्पनामा
नया नेपाल खोज्दैछु
तर
म पर पर
कती पर ?
म देश बोकेर परदेशमा
नया नेपाल खोज्दैछु

– Komal Malla

Comments

comments

« »

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Protected by WP Anti Spam